آخرین اخبار مدارس


17 آذرپیش دبستانی و دبستان دخترانه

12 آذرپیش دبستانی و دبستان دخترانه

10 آذرپیش دبستانی و دبستان دخترانه

10 آذرپیش دبستانی و دبستان دخترانه

10 آذرپیش دبستانی و دبستان دخترانه

09 آذرپیش دبستانی و دبستان دخترانه

14 آبانپیش دبستانی و دبستان دخترانه

13 آبانپیش دبستانی و دبستان دخترانه

12 آبانپیش دبستانی و دبستان دخترانه

27 مهرپیش دبستانی و دبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه

دنیا چقدر بزرگ است

بریتا تکنت

آشنایی با دوستی،سفر،

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پژوهش در کلاس درس

دیوید هاپکینز

پژوهش

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

مهارت های زندگی برای دانش آموزان دبستان

سعید بی نیازی،طیبه قادری

آموزشی و تربیتی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

دکتر علی رووف

پژوهش

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

دکتر علی رووف

پژوهش

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

دکتر علی رووف

پژوهش

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

آبی کوچولو و زرد کوچولو

لئو لیونی

علمی؟تربیتی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

جی جی جیغ جیغو

تونی گراس

تربیتی/اجتماعی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

همه می تونن زرنگ باشن 2 جلدی

نرگس تبریزی

ادارکهای بصری

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

الفبای ویتامین ها

فاطمه هادی زاده

ویتامین ها،شعر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

دکتر علی رووف

پژوهش

هنرستان تربیت بدنی پسرانه

توسعه مهارت های جسمانی - حرکتی

مرکز نشر کتب درسی

کتاب درسی پایه دهم

آخرین افتخارات مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه

گروه سرود اشکواره حسینی

مسابقه: اشکواره حسینی

رتبه: سوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پریا علیزاده

مسابقه: دفاع مقدس

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

گروه سرود

مسابقه: اشکواره حسینی

رتبه: سوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

گروه سرود اشکواره حسینی

مسابقه: اشکواره حسینی

رتبه: سوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پریا علیزاده

مسابقه: دفاع مقدس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پریا علیزاده

تخت جمشید

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پریا علیزاده و پریا رمضانی

زندگینامه پروین دولت آبادی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

آوا فخاری

دست سازه ها

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پریا علیزاده پایه چهارم

دست سازه ها

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

آوا فخاری

کار پژوهشی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

آوا فخاری

دفاع مقدس

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

تینا مقدسی،حلما فلاح،هلما ورزگان،

هوش و خلاقیت

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

تینا مقدسی،حلما فلاح،هلما ورزگان،

هوش و خلاقیت

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

آتنا شریفی،ساغر محسنی

نوشتن کتاب

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پریا علیزاده پایه چهخارم

ساخت قطب نما

متولدین هفته (دانش آموزان)


پیش دبستانی و دبستان دخترانه

نازنين زهرا جعفريان

1393/03/27

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

سيدفرهود جلالي

1383/03/25

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

محمدحسين فلاح

1383/03/23

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

اميررضا برند

1383/03/28

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

اميرحسين ساجدي قاسمي

1382/03/23

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

اميد ايزدي

1384/03/28

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

مهديا عابديني

1393/03/23

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

متين عباسي

1384/03/31